Covid-19 uit de klasse-A status.

Corona werd ingedeeld in Klasse-A van de Wet Publieke Gezondheid; dezelfde categorie als Ebola. Op basis van die classificatie zijn de meest ingrijpende maatregelen toegestaan. Denk aan het politiegeweld, je privacy weg, lockdowns, nutteloze mondkapjes etc. Maar Corona is veel minder gevaarlijk dan eerst werd gedacht en hoort niet in groep A. Niet-openbaar OMT-advies om Corona in Klasse A te plaatsen MOET openbaar! Er is zelfs een groep artsen en medisch professionals, die het niet eens zijn met het huidige coronabeleid in Nederland. Ze vinden dat gezondheid meer is dan alleen het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Lees daar hier meer over: Artsencollectief Deze wanbeleid moet rechtgetrokken worden.

Woningmarkt uit het piramidespel.

Voor de doorsnee Nederlander op zoek naar een koopwoning zijn het zware tijden, de huizenprijzen worden met de "corona pandemie" bewust een stuk duurder gemaakt. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde prijs van een verkochte woning met liefst 20 (twintig!) procent gestegen tot 410.000 euro. Dat het om een piramidesysteem gaat blijkt dus uit de huizenprijzen, die in het centrum van vermeende macht veel hoger liggen dan daar buiten. Het grootste deel van de huizenmarkt in de vrije verhuurmarkt is in handen van banken, pensioenfondsen en buitenlandse beleggingsmaatschappijen. Banken en overheid zijn natuurlijk twee handen op één buik. Hogere overheden verzinnen regels, en banken houden iedereen aan het werk.

Juristen controleren achteraf of wetten zijn gevolgd, maar hun controlemacht is niet oneindig. Onze overheid heeft banken overeind gehouden met geld van iedereen, terwijl die banken vanwege hun genomen risico hadden moeten omvallen.

In het jaar 2008 vielen de banken als dominostenen om. De Nederlandse overheid moest 135 miljard belastinggeld neerleggen om onze banken overeind te houden. Zij waren met ons geld aan het gokken en wij moesten dokken

Er is een grote woningnood en hoe lossen we dit op? Om hier een antwoord op te geven moeten we de betaalbaarheid van wonen niet verwarren met de totale beschikbaarheid van woningen. Het is duidelijk dat het ophogen van de bouwproductie het aanbod aan woningen zal vergroten, maar hoe zit het met de betaalbaarheid?
Decennialang zijn de woningprijzen vergooft door middel van de kostbare hypotheekrenteaftrek en steeds ruimere hypotheekverstrekking. Mensen moesten zich kunnen inkopen in dit piramidespel. Hypotheekschuld lag aan de basis van stijgende woningprijzen. Woningen zijn veel aantrekkelijker geworden als beleggingsobject. De lage rentestanden maken investeringen in woningen betaalbaarder en tegelijkertijd het rendementen lager. Het gevolg: hogere huurprijzen.
Een krachtige overheid die tegenwicht durft te bieden aan de macht van kapitaal, is noodzakelijk. De hogere macht maakt sterk misbruik van de tekort aan woningen. De jonge starters, daklozen en de huurderzoekende met betaalproblemen hebben allemaal veel meer baat bij het investeren in, en uitbreiden van de volkshuisvesting. Maar dat zal je de makelaarsvereniging en het kabinet niet over horen. Een oplossing is om te beginnen NIET op de VVD te stemmen. Eerder op FVD or PVV.

Uit de EU

Elk EU land is weer anders en moeten grenzen hebben. Dat kan elk land apart bepalen. Wij staan voor Nederland uit de EU. Elke vorm van autoriteit heeft een grens nodig. Denk aan dit eenvoudige scenario. Een man pleegt moord en vlucht naar een ver land. Hoe ga je die vent voor het gerecht brengen zonder politieke grenzen? Wanneer alle grenzen open gaan zou er zou waarschijnlijk een massale migratie zijn van armere naar rijkere regio's. Veel armere regio's zouden lijden als hun slimste en best opgeleide burgers plotseling zouden vertrekken. Een andere zorg zou het verlies van onderscheidende culturele identiteiten zijn, en de wereld geleidelijk aan een monocultuur worden. Om naties te laten bestaan, moeten er politieke grenzen zijn. Anders kan de autoriteit die het juridische/economische/politieke systeem handhaaft niets doen

Vrije meningsuiting

Maar het principe van vrije meningsuiting staat uiteraard nog hoog in het vaandel. Dit eeuwenoude verworven recht willen wij niet afstaan. Helaas laat het op dit moment veel ruimte voor de tactiek van divide et impera of of verdeel en heers. Het maakt de samenleving sociaal onsamenhangend. Inderdaad helpt de asociale massamedia daar graag aan mee, van Facebook tot aan het bevoogdende toontje van het NOS-journaal. Vanuit eenzelfde direct financieel winstbejag of via propaganda, dat maakt niet uit.
De oplossing is om met een referendum. Een referendum kan zo'n onsamenhangende situatie oplossen, daar is op zich niets op tegen. Het is heel erg goed dat de gemeente geld vrij maakt om campagnes te financieren en voorlichting te geven.' De kosten van het referendum zijn in totaal meer dan twee ton. Is dat de moeite waard? Ja, democratie mag wat kosten, dus als je een referendum organiseert, moet dat een serieuze zaak zijn.

Censuur

Overigens bestaat censuur ons land absoluut. De Rutte-doctrine is een mooi voorbeeld, met alle weggelakte kantjes waardoor de Tweede Kamer niet haar werk kon (en nog steeds niet kan) doen.
Zelfs zelfcensuur wordt erbij gedaan, zoals bij het VPRO-interview met Sigrid Kaag (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III ). Maar het is ook heel dichtbij. Probeer jij maar eens negatieve onderzoeksresultaten te publiceren over een bepaald bedrijf, terwijl datzelfde bedrijf jouw universiteit heeft gesponsord met onderzoeksfaciliteiten. Je moet er bewust van zijn en ermee leren omgaan zoals in het gezegde 'wiens brood men eet diens taal men spreekt'.

Crypto currentie

Ik kan het best goed begrijpen dat men op zoek gaat naar tegenmacht voor de huidige problemen. De keuze voor bitcoin is al snel een keuze uit onvrede of angst voor problemen binnen ons huidige systeem, als het al geen opportunisme is dat net zo veel voorkomt in systemen rondom de Euro.
Het verschil met de euro is dat er veel meer controle is over je valuta. Mensen krijgen de vrijheid om waarde uit te wisselen zonder (misbruik van) tussenpersonen, wat zich vertaalt in meer controle over fondsen en lagere vergoedingen. Het is sneller, goedkoper, veiliger en onveranderlijk. Contant geld wordt beheerd door banken, terwijl bitcoin eigenaren heeft.
U kunt bijvoorbeeld het eigendom van uw auto op de blockchain zetten en deze door het netwerk laten voorzien van een tijdstempel wanneer het blok dat aan uw gegevens is gekoppeld, wordt bevestigd. Als je die auto ooit verkoopt, kun je het eigendom ervan digitaal overdragen door hem naar iemand anders op de bitcoin-blockchain te sturen. En zodra die overdracht is voltooid en bevestigd op het netwerk, kan de nieuwe eigenaar officieel aanspraak maken op die auto. Geen papierwerk nodig - alleen de uitwisseling van sleutels en het verzenden van de digitale activa die de auto vertegenwoordigt.
Cryptocurrencies moet als officiële digitale valuta worden aangemerkt.

Asielzoekers terug

Dat veel landen corrupt, gewelddadig, ongeschoold etc. zijn en daarmee hun eigen land en de mensen daarin naar de verdoemenis in helpen, betekend niet dat er andere landen hierdoor moeten lijden door de opvang te bieden. Het is namelijk niet mogelijk om deze asielzoekers om te scholen, waarbij ze de westerse cultuur direct binnen een week gaan hanteren. Ze integreren dus niet. De oorzaken van de problemen in het land van herkomst van de statushouders zijn voornamelijk conflicten d.m.v verschillende geloofsopvattingen, armoede door corruptie en egoïsme van de regeringen in de betreffende landen Staatsburgers staan jarenlang op de wachtlijst voor sociale woningen en komen hierdoor op de tweede plaats. Waaraan hebben deze staatsburgers dit verdiend? De asielzoekers kunnen eventueel geholpen worden als vrijwillige keuze d.m.v donaties aan stichtingen, die ter plekke in hun eigen regio geholpen worden. Nu word dit opgedrongen zonder daar een keuze in te hebben.
Asielzoekers moeten terug naar land van herkomst.

Referendum

De politiek luistert regelmatig niet naar de kiezer. Zelfde door de bekende Rutte doctrine, wordt er bewust informatie achterwege gehouden zelfs voor de tweede kamer. Het vertrouwen in Rutte I,II en II is volledig geschaad, van bewust informatie achterhouden t/m acteerwerk met geheugenverlies. juist hierdoor moet de burger af en toe ook in de gelegenheid zijn om aan te geven of iets werkt, of niet. Dat is in deze tijd noodzakelijk dan slechts eens in de 4 jaar stemmen. Wat er vaak speelt is dat politici vergeten voor wie ze hun wetten eigenlijk maken.
Om de burger een stem te geven, is volgens oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak een referendum nodig. Hij was de initiatiefnemer van de nieuwe wet voor een bindend correctief referendum.

De democratie is niet van ministers of van Kamerleden, die is van de burgers. Ronald van Raak, oud-Kamerlid SP en initiatiefnemer

Correctief referendumwet dient ingevoerd te worden.

COVID-19: The Great Reset

De COVID-19-crisis biedt volgens directeur Klaus Schwab van het World Economic Forum kansen voor een hervorming van de wereldeconomie. In zijn boek COVID-19: The Great Reset op 9 juli 2020, presenteerde World Economic Forum (WEF) voorman Klaus Schwab in juni 2020 zijn voorstel om de COVID-19-pandemie aan te grijpen voor een hervorming van de wereldeconomie. Hij staat voor een wereldregering of 'New World Order' genoemd. Een mondiaal overheid wil het WEF vormen. Een mondiaal rechtssysteem, politiek systeem, economisch en cultureel systeem. Lees hier over de Gevaren van open grenzen en de mondiale overheid
In The Great Reset is geen rol weggelegd voor democratische feedback-mechanismen om de belangen van het overgrote deel van de burgers in de wereld te kunnen dienen. De bedoelingen klinken nobel: "You'll own nothing. And you'll be happy." Echter komt de voorgestelde maatschappijvorm neer op een Great Elite Reset: een feodale maatschappijvorm op wereldschaal. Het enige wat burgers kunnen doen is stemmen voor een partij die hier niet aan wil meewerken. Geen VVD. Premier Rutte vind de oprichte Klaus Schwab een genie en Rutte zal ervoor zorgen dat Nederalnd niet meer onafhankelijk zal zijn, zolang hij nog premier blijft. Dit moet zo spoedig mogelijk stoppen.Deel zoveel mogelijk je ervaring en zet je in om de vrijheid van ons en onze kinderen te waarborgen!.

Veel wat 1.5 jaar gelden een complottheorie leek, blijkt nu de keiharde waarheid te zijn. QR-code maatschappij, semi-verplichtte vaccinaties voor maatschappelijke evenementen. Voorkom dat we als onderhavig land mee doen aan 'The Great Reset' waardoor we al onze waardevolle vrijheid gaan verliezen. Help mee om Nederland uit de EU te halen en weer ons Nederland te laten worden.Wij steunen het Forum voor Democratie (FVD) en wij zijn daar ook lid van. Ze zijn de enige politieke partij, die vecht om onze vrijheid weer terug te krijgen.