Ware Vrijheid door Strategisch Leiderschap Prof.dr. Dokter Bob de Wit

Ware Vrijheid door Strategisch Leiderschap Prof.dr. Dokter Bob de Wit

De vrijheid is na 75 jaar nooit eerder zo in het geding geweest als nu. Grond- en mensenrechten worden gepasseerd en dat alles in minder dan 1,5 jaar
Rob de wit legt hier heel goed uit in het Nederlands en ook het Engels om met het laatste een wereldpubliek te bereiken. Het team van BLCKBX.TV hebben de Engelse variant voor hem geproduceerd.  Hieronder beiden versies:


[video nederlands][video english]Geschiedenisles

Prof. dr. Bob de Wit neemt ons mee een reis door de Nederlandse geschiedenis. Zo passeren “Het Plakkaat van Verlatinge'”, de gebroeders de Wit en Filips de 2de de revue uit onze vaderlandse geschiedenis.


Macht voor het volk of de elite

Te veel mensen zijn naïef of gehersenspoeld door Angst. Zo'n virus werkt goed. Je kan het niet zien en de mensen vertrouwen op experts (die op hun beurt weer niet te vertrouwen zijn). Het is één grote scam en het gaat van kwaad tot erger. Ze gaan proberen mensen uit de huizen sleuren om ingeënt te worden. En waarom?

Dezelfde reden als de geschiedenis ons bewezen heeft. De overheid zijn pionnen die worden gebruikt door de Elite als WHO, Big Pharma,Big Finance, Big-Tech (Zittende Elite) en meer. 

De zittende elite willen hun machtspositie behouden net zoals dit in het verleden altijd gebeurd was. 

Allemaal gebeurtenissen en sleutelfiguren die een rol hebben gespeeld in de vrije handelsnatie die het Koninkrijk der Nederlanden onder aanvoering van de VOC in de Gouden eeuw werd. Maar dit kon pas nadat er een revolutie had plaatsgevonden waarbij de zittende elite was vervangen en het volk zelf de macht greep.


Het verleden herhaalt zich

Nu met de corona plandemie lijkt dit te werken. De burgers worden getest met Lock downs en zeer geforceerde vaccinaties, leugens en omzeilerij. Het lijkt te werken, maar net zoals het verleden, net als Johan de Wit die als eerde Het Plakkaat van Verlatinge' .

De Zittende Elite zal altijd de overheid gebruiken om de burgers te bereiken om hun macht te behouden en uit te breiden. Het overgrote deel van de bevolking wil niet geloven dat de enige manier om een einde aan de corona- maatregelen te maken, is om als volk zelf de macht terug te grijpen. Reken niet op de overheid, kijk naar de feiten. De overheid heeft vooral de laatste 1.5 jaar het volk flink voorgelogen. En denk je dat dit gaat veranderen? Na 2 prikken zou je verlost zijn van alle maatregelen. Totaal onjuist. Er zijn al boosters, er blijven ALTIJD nieuwe varianten komen en dit zal nooit ophouden totdat het doel bereikt is. De vaccinatieprik worden hedendaags volop gepromoveerd als cosmetisch product met opwindende/sexy reclamespots van Unicef, tot lekker vrij bier drinken van Heineken. Dit mag volgende wet niet eens, maar ze doen het toch.


Demissionaire status is bewust gekozen

Denkt iemand nu echt dat de demissionaire status van dit kabinet per toeval gegaan is? Dit was allemaal gepland en is veel logischer om het doel mee te bereiken. Ze zijn in principe zelf tot op zekere hoogte niet of weinig aansprakelijk. Dus kunnen ze risico's nemen, zeggen wat ze willen en het tegengewicht van het volk aan hun laars lappen. Dat doel is om uiteindelijk één centrale wereldorde tot stand te brengen wat het word Economy Forum(WEF) niet ontkend. Sterker nog, Klaas Schwab heeft dat duidelijk in zijn boek : “The Great Reset” geschreven. Je zult je vrijheid en al je bezittingen verliezen. Wie wil er nu zo leven? Lees daar meer over in dit artikel:

https://www.jevrijheidterug.nl/politiek-overheid/word-economy-forum-wil-hervorming-van-de-wereldeconomieNaïviteit vergeven en een helpende hand bieden?

Ja, de tweedeling is bewust gemaakt. De polarisering word steeds een level opgekrikt. En zeer bewust. Zoals duidelijk is, moet verleden een les zijn voor onze toekomst. Dit plan gaat duidelijk naar tirannie van de gemachtigde orde, de zittende elite. Dit gaat niet om klimaatverbeteringen, natuurbescherming, Een betere wereldorde. Waar het om gaat eis pure egoisme, eer, volledige autocratische controle met onbeperkte regeringsmacht. De wereld is nu al in een semi-dictatuur. Als er geen tegengas wordt gegeven, dan zal dit plan van een werelddictatuur zich ontspinnen met alle verschrikkelijke gevolgen. Het  PLANDEMIE ien de WEF met the great reset is niets minder dan een pure dictatuur.
Mensen die dit niet geloven en nog steeds vertrouwen hebben in deze in hun ogen goede en betrouwbare overheid, moeten we die zoals Rob de Wit uitlegde vergeven en een helpende hand geven. Dit zullen veel mensen willen, vooral als deze mentale infectie door de plandemie (MEP) zo dichtbij als goede vrienden of familie zit ingeworteld. Natuurlijk willen we dat deze mensen echt wakker worden en onderzoek gaan doen met logisch denkvermogen. Maar als dit keer op keer faalt, hun MEP zo ver gevorderd is en ze de elite helpen, terwijl we het hebben over onze kinderen en kleinkinderen, dan heeft een helpende hand geen nut meer. Hiermee kunnen we dan wachten totdat de ommekeer voltooit is en dat het volk de leiding terug heeft genomen. Daarna kan vergeven worden als onze VRIJHEID GEHEEL TERUG IS!

Elk jaar op 26 Juli moeten we de vrijheid vieren. Op 26 juli 1581 riepen wij de onafhankelijkheid uit met de ondertekening van het Plakkaat van Verlating. In onze vrijheidsstrijd waren we toen al klaar voor de democratie.

0 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Tekort / te dure woonruimte in Nederland
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-06
Tekort / te dure woonruimte in Nederland
 PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-09
PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar
 Experimentele & geforceerde vaccinaties
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-23
Experimentele & geforceerde vaccinaties
 Waardeloos demissionaire kabinet
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-11
Waardeloos demissionaire kabinet