Waardeloos demissionaire kabinet

Waardeloos demissionaire kabinet

Het waardeloze demissionaire kabinet, met een premier die zich weinig meer kan herinneren. Nieuwe verkiezingen moeten eraan komen!
Wat is een demissionaire kabinet

Voor degene die het niet weten, wat is een demissionaire kabinet:

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. De demissionaire status van een kabinet betekent dat er alleen nog 'lopende zaken' worden afgehandeld, en dat omstreden (ook wel controversiële) kwesties niet aan de orde komen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hoe langer de demissionaire status duurt, hoe meer de noodzaak kan toenemen om omstreden zaken wel af te handelen
bron: https://www.parlement.com/

De demissionaire status vanaf 15 Januari 2021 in werking getreden. Toen besloot het kabinet collectief zijn ontslag aan te bieden. De doorslaggevende reden voor aftreden was het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in de toeslagenaffaire dat 17 december aan de Tweede Kamer was gepresenteerd.

Daarna is het duidelijk dat het demis­sionaire kabinet in toenemende mate er een groter rotzooi van maakt. 

Er is nog weinig tot niets te merken van de valse beloftes die destijds werd aangekondigd. 

De gegarandeerde snelle hulp voor gedupeerden en de aanpak van discriminatie via algoritmen van de overheid wordt tot op de dag van vandaag volledig genegeerd.


Alzheimer als minister president.

Premier Rutten heeft jarenlang laten blijken dat hij geen herinneringen heeft over belangrijke punten. Zijn geheugen laat hem in de steek. 


Gesprek met de heer Omtzight

Premier Mark Rutte, kan zich nog steeds niet herinneren dat er bepaalde beloftes gemaakt waren:

Premier Rutte zei eind maart 2021 zich ‘niet te herinneren’ met de voormalige verkenners over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt te hebben gesproken. 

Wat hiermee duidelijk naar voren kwam , was dat ze Dhr. Omtzight niet meer in de functie willen hebben die de bekritiserende rol had. 

Donderdag 29 Maart 2021 werden op verzoek van de Tweede Kamer de gespreksverslagen met de voormalige (niet-onafhankelijke) verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) vrijgegeven. Daaruit blijkt dat Rutte heeft geopperd om Omtzigt een ministerspost aan te bieden.

Uit het verslag blijkt dat het wel over hem is gegaan. Dat roept terecht veel vragen op. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd, en betreur dat ten zeerste, aldus Rutte.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.was vaak bijzonder kritisch op het kabinetsbeleid. En terecht!


Bonnetjesaffaire

De zogeheten ‘bonnetjesaffaire’ leidde in 2015 tot het aftreden van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven. Twee jaar later leidden dit ook tot de ondergang van  minister Ard van de Steur.

De affaire draaide om een deal die toenmalig officier van justitie Fred Teeven sloot met drugshandelaar Cees H.

Drugscrimineel Cees H. heeft in 1995 toenmalig officier van justitie Fred Teeven gewaarschuwd voor een ontvoering of zelfs een aanslag. Teeven zou ontvoerd worden door criminelen uit het kamp van drugsbaas Johan V., alias de Hakkelaar, die door Teeven strafrechtelijk werd vervolgd. 

Johan V. was begin jaren 90 de grote baas van de Octopus-bende, die zich bezighield met grootschalige drugshandel. 

Ze waren van plan hem op te sluiten in een kooi die al was gebouwd op het terrein van een autosloperij.


Dat meldt het tv-programma Brandpunt Reporter op basis van gesprekken met betrokkenen bij de deal die Teeven in 2000 sloot met Cees H. Daarbij betaalde H. een boete van 750.000 gulden en kreeg vervolgens een bedrag van bijna 5 miljoen gulden terug waarop justitie eerder beslag had gelegd


Het precieze bedrag van die deal bleef lang onbekend en het ‘bonnetje’ was kwijt. Toen er alsnog een afschrift uit een verouderd financieel computersysteem opdook en Fred Teeven zich het precieze bedrag toch ook bleek te herinneren, zei Rutte daar niks van te hebben geweten.

De premier hield vol dat hij nooit aan staatssecretaris Fred Teeven heeft gevraagd wat zijn herinneringen waren over de schikking, maar volgens onderzoeksjournalist Bas Haan van Nieuwsuur kreeg Rutte al in een vroeg stadium van Teeven te horen dat er vele miljoenen mee gemoeid waren.


Dividendbelasting

Dividend is een uitkering door een bedrijf aan haar aandeelhouders. Het dividend wordt meestal betaald vanuit de winst.
Dividendbelasting, opbrengstbelasting of roerende voorheffing is een internationaal veel voorkomende vorm van directe belasting die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend:
bron: wikipedia


Premier Rutten wilde al vanaf het begin  In december 2010, toen hij nog geen twee maanden premier was, divident belasting afschaffen.  Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven (pdf) na een beroep op de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur

Op deze manier hoefde grote multinationals geen divident belasting te betalen. Dit was aan cadeautje van Premier Rutte.

Maar Rutte had toch ‘geen herinneringen’ aan memo’s, stukken of onderzoeken over afschaffen?


Aanval op Hawija

Op 5 november 2019 sprak de Tweede Kamer met premier Rutte over de Nederlandse aanval op Hawija in Irak in 2015 Het doelwit was een bommenfabriek van IS, maar er vielen ook zeventig burgerdoden.

Het ministerie van Defensie bleek daar al jaren van op de hoogte te zijn geweest en zou daar ook Rutte over hebben geïnformeerd. Maar dat kon Rutte zich niet herinneren. Zijn geheugen liet hem voor de zoveelste keer permanent in de steek.

Als ik u hier zeg, als minister-president van Nederland: ik heb er geen herinnering aan dat ik op dat moment ben geïnformeerd door mevrouw Hennis; ik sluit het ook niet uit en ik kan dat niet uitsluiten — ik heb geen contra-indicatie — maar ik heb er nul herinnering aan.

En nog veel meer van dat soort citaten van de zogenaamde premier Rutte.


Toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire (ook wel kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenschandaal) is een Nederlandse politieke affaire als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de strenge terugvorderingen bij fouten

De Belastingdienst heeft op grote schaal gezinnen in ernstige financiële problemen gebracht door geen betalingsregelingen te treffen als toeslagen moesten worden terugbetaald. De fiscus merkte hen aan als fraudeur, ook als daar geen bewijs voor was, en verweet mensen 'opzet' of 'grove schuld


De commissie-Van Dam die onderzoek deed naar de Toeslagenaffaire waar het kabinet-Rutte III in januari 2021 uiteindelijk over viel, concludeerde dat veel politici zeiden weinig zorgwekkende signalen te ontvangen, maar dat die er wel degelijk waren. “Bij alle verantwoordelijke bewindspersonen” kwamen volgens de commissie signalen langs “die ze hadden kunnen omzetten in actie.”


Rutte kreeg als eindverantwoordelijk premier het verwijt dat de regering niet tijdig heeft ingegrepen en ook de Kamer meerdere malen gebrekkig heeft geïnformeerd.

Op een aantal heel concrete vragen kon Rutte tijdens het verhoor door de commissie geen antwoord geven. Hij verdedigde zich daarvoor door te stellen dat hij nou eenmaal een klein ministerie heeft en dat hij “niet de mankracht” of “de tijd” heeft om dingen op te schrijven.

is er nog weinig tot niets te merken van de verandering die destijds werd aangekondigd tot op de dag van vandaag!.

 ‘Ik heb er geen herinnering aan’ Rutte Compilatie: De Affaires Tijdens Rutte I, II en III in deze video.
dat deze video 52 minuten lang is, zagt alles al.De premier die totaal geen empathie heeft voor dit soort situaties, waarbij de arrogantie er duidelijk vanaf stroomt.
Het is duidelijk een premier waar het vertrouwen grotendeels geschaad is.
Het is ernstig tijd voor NIEUWE VERKIEZINGEN waarbij deze premier z.s.m aftreed!3 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Experimentele & geforceerde vaccinaties
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-23
Experimentele & geforceerde vaccinaties