Medische discriminatie maatschappij

Medische discriminatie maatschappij

Er is vanaf 1 Juli 2021, de Corona check app zodat mensen verplicht worden om hun corona status te tonen.
Medische discriminatie

Er is vanaf 1 Juli 2021, de Corona check app wat met behulp van een QR code men kan zien of je getest danwel gevaccineerd bent. Er kan ook een zogenaamd herstelbewijs worden getoond, als iemand recent corona heeft gehad en dus antistoffen heeft. Het wordt steeds gekker en de democratie zoals Nederland hoort te leven zit totaal in de war.


CoronaCheck-app

Als je toegang wil tot bijvoorbeeld een evenement of activiteiten in Nederland of je wil reizen naar een ander land binnen Europa kan het zo zijn dat je moet bewijzen dat je negatief getest bent, of gevaccineerd bent of al een keer COVID-19 hebt gehad.
bron: https://coronacheck.nl/

De app was al geschikt om met een QR-code een negatief testbewijs in te scannen die dan kan worden getoond bij de entree van een evenement of bijvoorbeeld bij de ingang van een voetbalstadion, discotheken en feestzalen.

De controleur ziet dan tevens waarom iemand groen licht krijgt, vanwege herstel, een test of een vaccinatie. Daarnaast geeft de app in deze situatie specifieke informatie per categorie. Bijvoorbeeld: welke vaccinaties zijn gegeven en op welke data. Ook is de volledige naam en geboortedatum te zien.

De persoonsgegevens verlaten de app niet om opgeslagen te worden op de telefoon van de controleur. Die controleur ziet ze en vergelijkt de gegevens met een paspoort, meer niet. 

Hiermee is invulling gegeven aan het beginsel van dataminimalisatie zoals dat voortvloeit uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg


Er wordt beweert dat de applicatie verder niets opslaat, maar is dit wel zo? 


Functionaris gegevensbescherming (FG)


Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Maar het is feitelijk bewezen dat FG’s dubbelrollen hebben en dat data-inbreuk regelmatig voorkomt.

1) Proximus krijgt recordboete van 50.000 euro voor schenden van AVG
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft Proximus een boete van 50.000 euro gegeven voor een belangenconflict van zijn functionaris gegevensbescherming. Dit conflict is in strijd met de implementatie van de Europese privacywet. Het is de hoogste AVG-boete in België.
bron: https://tweakers.net/nieuws/167364/proximus-krijgt-recordboete-van-50000-euro-voor-schenden-van-avg.html
2)  Zo kreeg een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers verzamelde in Nederland een boete van 725.000 euro opgelegd.
bron: https://tweakers.net/nieuws/166604/bedrijf-dat-vingerafdrukscanners-inzette-krijgt-avg-boete-van-725000-euro.html
3) In Frankrijk kreeg Google een boete van 50 miljoen euro, vanwege de onduidelijkheid over de verwerking van data.
bron: https://tweakers.net/nieuws/148200/google-krijgt-boete-van-50-miljoen-euro-voor-onduidelijkheid-over-dataverwerking.html

Wat kan men doen, als de informatie van de coronacheck-app wel wordt opgeslagen en sprake is van een data-inbreuk? Zorg dat je de deze klacht meldt bij het autoriteitpersoonsgegevens(AP) :

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Indien hier geen gewenste oplossing uit komt, dan kan er altijd contact met een advocaat gezocht worden, die hierin gespecialiseerd zijn. 

Bijv: https://zilveradvocaten.nl/verplichte-coronavaccinatie-op-het-werk-en-de-avg/


Medische Discriminatie is tegen de grondwet

Alhoewel het (nog niet) verplicht is om jezelf te vaccineren, omdat dit in de grondwet staat in Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam:

Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen kan maken.
De uitzonderingen staan in de wet. De politie mag bijvoorbeeld wel controleren of je iets in je zakken hebt wat niet mag (fouilleren). Dat mag alleen als ze denken dat je iets hebt gedaan wat strafbaar is. En de politie mag ook je bloed onderzoeken, als ze denken dat je dronken in je auto hebt gereden.
bron: https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2


In geen enkele uitzondering laat de wet toe, dat de overheid een vaccinatieplicht mag opleggen. Maar tussen neus en lippen door wordt dit wel degelijk gedaan.

De overheid en bepaalde organisaties proberen samen met de politiek (Minister Hugo de Jonge - VWS) steeds meer beperkingen in te voeren, waardoor je als niet-gevaccineerde weinig tot vrijwel niets kan doen. Denk dus aan het feit dat men zonder QR code geen evenementen, clubs, sportwedstrijden etc. mag bijwonen. Maar ook Bedrijven kunnen hun werknemers ontslaan als ze zich niet laten vaccineren.

Door op deze wijze meer druk uit te oefenen om de vrijheid van de mens te beperken, wordt er een dwang gecreëerd om iedereen zo snel mogelijk te laten vaccineren.

Families willen met kun kinderen naar de Efteling, kermissen en het zou zomaar kunnen dat je vroeg of laat bij restaurants, winkels en zelfs scholen een QR code moet laten zien. 

Deze dwang is medische discriminatie, waarbij een experimentele gentherapie wordt uitgevoerd.

Dat mensen als proefkonijn hun lichaam hiervoor bloot willen laten leggen, is hun eigen keus.

Het aandringen en dwangmatig mensen proberen over te halen voor een vaccinatie, terwijl DE FEITEN aangeven dat gezonde jonge mensen verlamd kunnen raken en andere ernstige bijwerkingen tot de dood kunnen veroorzaken, waar geen of valse informatie over wordt gegeven, is tegen de wet en moet direct verboden worden.

Zie hier de Video van het persoonlijke drama van Lisette Verhoeven. 13 april 2021 
Lees hier het volledige artikel

En waarom? Het corona virus is feitelijk gezien net zo zwaar als een griep. Het is volledig onterecht in een Klasse A categorie geplaatst. Als je gezond bent en geen klachten hebt, is het verstandig GEEN vaccinatie te nemen. Zoals elke vaccinatie in het verleden ontwikkeld is, staat een periode van 8-12 jaren voor. 


1 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-22
Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
 Tekort / te dure woonruimte in Nederland
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-06
Tekort / te dure woonruimte in Nederland
 Experimentele & geforceerde vaccinaties
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-23
Experimentele & geforceerde vaccinaties
 Waardeloos demissionaire kabinet
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-11
Waardeloos demissionaire kabinet
 PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-09
PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar