In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag zijn

In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag zijn

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans reikte 14 juli 2021 het "klimaatneutraal zijn" plan aan met de naam 'Fit for 55'.
De plannen zijn dat de De Europese economie in 2050 klimaatneutraal moet zijn en als tussenstop is voor 2030 afgesproken dat de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag is gegaan met de vergelijking tegen het uitstootniveau van 1990.
Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans presenteerde vanmiddag dit plan met de naam 'Fit for 55' .Fit for 55 in hoofdpunten

 1. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met 55 procent zijn gedaald.
 2. Dat moet door 40 procent van alle energie groen op te wekken.
 3. Uitstootrechten voor bedrijven worden schaarser en daarmee duurder.
 4. Ook de luchtvaart en scheepvaart moeten in tegenstelling tot nu uitstootrechten kopen of de uitstoot verlagen.
 5. Ook het wegtransport en gebouwen krijgen te maken met een systeem met uitstootrechten.
 6. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe benzine- en dieselauto's worden verkocht. 
 7. Er komt een sociaal fonds om burgers en bedrijven te helpen met deze transitie. Daar moet in totaal 144 miljard euro in gaan komen voor de periode 2025-2032. Dat wordt deels betaald met de emissiehandel en extra heffingen.


kernenergie is CO2-neutraal

Kernenergie klinkt misschien als een explosief, gevaarlijk spul dat mensen direct de verdoemenis in helpt. Totaal onjuist! Kernenergie is een emissievrije schone energiebron.. de Commissie van de EU weigert deze realiteit te erkennen. Deze ontkenning is het resultaat van druk van Duitsland, dat besloot al zijn kerncentrales te sluiten.
Volgens het Nuclear Energy Institute (NEI) hebben de Verenigde Staten in 2019 meer dan 476 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden. Dat is het equivalent van 100 miljoen auto's van de weg halen en meer dan alle andere schone energiebronnen samen

Schoner lucht

Het houdt ook de lucht schoon door jaarlijks duizenden tonnen schadelijke luchtverontreinigende stoffen te verwijderen die bijdragen aan zure regen, smog, longkanker en hart- en vaatziekten.

Minder ruimte

Ondanks het feit dat er enorme hoeveelheden koolstofvrije energie worden geproduceerd, produceert kernenergie meer elektriciteit op minder land dan welke andere schone luchtbron dan ook.
Een typische nucleaire faciliteit van 1000 megawatt in de Verenigde Staten heeft iets meer dan 1 vierkante mijl nodig om te werken. NEI zegt dat windparken 360 keer meer landoppervlak nodig hebben om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren en dat fotovoltaïsche zonne-energiecentrales 75 keer meer ruimte nodig hebben.
Bron: Amerikaanse ministerie van Energie (https://www.energy.gov/)

Veiligheid

Rem staat voor roentgen equivalent in man (vernoemd naar de Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen) en is de klassieke eenheid voor equivalente dosis ioniserende straling waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld, en is gelijk aan 0,01 J/kg. Tegenwoordig gebruikt men de SI-eenheid Sv (sievert). 1 Sv is gelijk aan 100 rem, en dus 1 J/kg.
Bron : wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rem_(straling))

Een werkende kerncentrale produceert zeer kleine hoeveelheden radioactieve gassen en vloeistoffen, evenals kleine hoeveelheden directe straling. Als je binnen een straal van 80 kilometer van een kerncentrale zou wonen, zou je een gemiddelde stralingsdosis van ongeveer 0,01 millirem per jaar krijgen. Om dit in perspectief te plaatsen: de gemiddelde persoon in de Verenigde Staten wordt jaarlijks 300 millirem blootgesteld aan natuurlijke achtergrondstralingsbronnen.

Kosten co2 uitstoot VS nucleaire radioactiviteit

Green Deal van Europa kost 1.000 miljard euro. De helft daarvan wordt uit de EU begroting gehaald. Dus de belastingbetalers. De rest komt uit investeerderds via het EUInvest en de de Europese Investeringsbank. Deze kosten moeten zorg dragen voor duurzame energie dat fossiele energie (gas, brandstof etc) zal moeten vervangen.

De Kosten voor een kerncentrale 
De Kerncentrale Borssele is de enige kerncentrale van Nederland die in bedrijf is. De centrale is in eigendom van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Deze kosten waren tussen de 3.2 – 5 miljard euroBinnen acht jaar kan een centrale gebouwd worden die drie keer zo veel vermogen heeft als de huidige centrale. Het gaat dan om een bestaand ontwerp dat bewezen veilig is. Kosten: 8 tot 10 miljard euro. Deze kerncentrale willen ze ook gaan sluiten.
Het is overduidelijk dat je kosten van 1000 miljard voor het terugdringen van CO2 uitstoot, door te investeren in duurzame energie een totale verspilling is. Je kan deze kosten beter besteden aan 100 kerncentrales. Die heel europa voor zeker 75% kunnen voorzien van elektriciteit. Uiteindelijk heb je 75% minder CO uitstoot, omdat kerncetrales CO2-neutraal is.Er word dan maar 25 % aan fossiele energie verbruikt. Maar laten we maar alleen in Nederland beginnen. 
VVD, PVV, CDA, SGP, Forum voor Democratie, JA21, Volt, LHKzijn voorstanders voor kerncentrales. De premier zal in principe zijn vetorecht in kunnen laten dienen zodat de gehele green deal niet uit te laten voeren als deze niet met kerncentrales uitgevoerd wordt. Het is overbodig om hele velden landschap op te offeren voor windmolens i.p.v. op kleine landoppervlaktes kerncentrales te bouwen.
Met kerncentrales kan waterstof worden opgewekt, een alternatieve motorbrandstof die emissievrij is. Elektrische auto's en vrachtwagens kunnen twee keer zo lang rijden op waterstofbrandstof en kunnen in minder dan vijf minuten worden getankt.

Armoede hoge kosten

Door de hoge kosten wat de transitie naar duurzaam energie voor burgers zal meebrengen is ontzettend hoog. Er zullen meer mensen dakloos of woonruimte problemen hebben, doordat ze al helemaal geen woonruimte kunnen veroorloven. Nu is het al harstikke moeilijk om aan huurruimte te komen en dan maakt deze “green deal” het een stuk erger.
Wat krijgen we er nu voor terug?Deense econoom Bjørn Lomborg, auteur van de bestseller "The Skeptical Environmentalist" zegt het volgende.
Hij zet dit vervolgens af tegen de enorme kosten van het klimaatbeleid van de EU, die "de groothandelsprijzen voor elektriciteit in slechts tien jaar zouden verviervoudigen", en hij haalt academische studies aan die aantonen dat de werkelijke kosten van het klimaatbeleid van de EU vier keer hoger zijn dan de optimistische EU-ramingen, uiteindelijk van maar liefst €4 biljoen tot €5 biljoen.
Lomborg schat dat de nieuwe EU-doelstelling van 55% koolstofemissiereductie de temperatuur op aarde tegen het einde van de eeuw met een onmetelijke 0,004°C zal doen dalen - "gelijk aan het uitstellen van de opwarming van de aarde met zes weken in 2100."Totaal absurd en weegt niet op tegen de financiële schade dat dit aanricht aan de burgers. Nederland en heel Europa is één van de schoonste plekken van de hele wereld.

klimaatverandering 

De term 'klimaatverandering' is zinloos. Het klimaat op aarde is sinds onheuglijke tijden aan het veranderen, dat wil zeggen sinds de aarde 1.000 miljoen jaar geleden werd gevormd. De theorie van 'door de mens veroorzaakte klimaatverandering' is een ongefundeerde hypothese over ons klimaat dat zegt, dat het de afgelopen 100 jaar nadelig is beïnvloed door de verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor de gemiddelde temperatuur op het aardoppervlak zeer licht is gestegen, maar met rampzalige gevolgen voor het milieu. De theorie is dat de CO2 die wordt uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen het 'broeikasgas' is dat de 'opwarming van de aarde' veroorzaakt. In feite is waterdamp een veel krachtiger broeikasgas en daar is 20 keer meer van in onze atmosfeer (ongeveer één procent van de atmosfeer), terwijl CO2 slechts 0,04 procent is. Er is geen reproduceerbaar wetenschappelijk bewijs dat CO2 de afgelopen 100 jaar significant is toegenomen. Anekdotisch bewijs betekent niets in de wetenschap, het is niet significant

Global warming

Zelfs de term 'opwarming van de aarde' betekent niets, tenzij je er een tijdschaal aan geeft. De temperatuur van de aarde gaat al miljoenen jaren op en neer, als er extremen zijn, heeft het niets te maken met koolstofdioxide in de atmosfeer, het is niet permanent en het wordt niet door ons veroorzaakt. Opwarming van de aarde is onzin."

Conclusie.

Stop de green deal. Gooi de Fit for 55 in de prullenbak. Stop mensen in armoede te jagen door torenhoge kosten voor CO2 uitstoot in deze moeilijke tijd. Laat mensen niet meer lijden om aan woonruimte komen.Stop de onnodige bouw van 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden aan zonneparken de komende jaren.Frans Timmermans moet aftreden.Ga over op kerncentrales, met minder kosten, minder ruimte, grote elektriciteit opbrengst en superveilig. 

0 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
 • door Andrew Fizia
 • 2021-Jun-22
Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
 Tekort / te dure woonruimte in Nederland
 • door Andrew Fizia
 • 2021-Jul-06
Tekort / te dure woonruimte in Nederland
 Medische discriminatie maatschappij
 • door Andrew Fizia
 • 2021-Jul-10
Medische discriminatie maatschappij
 Waardeloos demissionaire kabinet
 • door Andrew Fizia
 • 2021-Jul-11
Waardeloos demissionaire kabinet
 Experimentele & geforceerde vaccinaties
 • door Andrew Fizia
 • 2021-Jun-23
Experimentele & geforceerde vaccinaties
 PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar
 • door Andrew Fizia
 • 2021-Jul-09
PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar