Nexit Tijd om gedag tegen de EU te zeggen

Nexit Tijd om gedag tegen de EU te zeggen

Nederland moet weer een soevereine staat worden. Het werkt niet met de Europese unie en al helemaal niet met de nieuwe wereldorde wat Klaus Schab.
Waarom EU-lidmaatschap nadelig is.

De EU heeft vanf de gescheidenis van de EU vanaf 1993 alleen maar nadelige gevolgen gehad voor Nederland en uiteraard ook andere EU-lidstaten. Nederland verliest de zelfstandigheid om zelf beslissingen te kunnen nemen en de soevereiniteit van de natie. Hieronder een opsomming van de nadelen om een EU-lidstaat te blijven.


Jaarlijkse bijdrage.

De jaarlijkse bijdrage van Nederland aan de EU: volgens het Rijksjaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken netto betaalde Nederland rond de 8,9 miljard over 2020, inclusief een korting van 0,8 miljard. De inkomsten via de fondsen in gedeeld beheer waren ongeveer € 1 miljard. Nederland is per saldo dus een nettobetaler, dat betekent dat Nederland meer bijdraagt aan de EU dan het ontvangt. Dit zal een grote winst zijn als Nederland geen EU-lidmaatschap had gehad.


Druk op bezuinigingen. 

Sinds 2008 hebben veel Zuid-Europese landen te maken gehad met druk van de EU om te bezuinigen – bezuinigingen om de doelstellingen voor het begrotingstekort te halen, maar midden in een recessie hebben deze bezuinigingsmaatregelen bijgedragen aan langdurige economische stagnatie. Met name Griekenland werd door zijn schuldeisers gedwongen om bezuinigingen te accepteren, terwijl sommige economen beweren dat dit contraproductief is. Weer een verschrikkelijk bewijs, dat het EU-beheer totaal fout is gegaan.


Vluchtelingenmigratie

Meer dan 1 miljoen vluchtelingen hebben zich in Duitsland gevestigd en rond de 158.000 statushouders.

Hier meer informatie: https://www.jevrijheidterug.nl/immigratie/asielzoekers-vluchtelingen


 Ondanks de vele behoeften die deze mensen hebben, wordt er te weinig uit de EU-begroting besteed aan het bouwen van faciliteiten voor deze vluchtelingen buiten de humanitaire hulp die al wordt geboden. 


Dit betekent dat lokale overheden de EU moeten steunen zonder veel terug te krijgen voor de crises waarmee ze thuis worden geconfronteerd. Daarnaast komen er een hoop criminelen mee die hun cultuur forceren in de landen in Europa. Lees over deze problematiek hier meer: 

https://www.jevrijheidterug.nl/immigratie/gevaren-van-open-grenzen-en-de-mondiale-overheid


Valutasteun is vereist voor een stabiele politiek

De bankencrisis (2010) in het corrupte Griekenland was slechts de eerste stap van velen in de richting van een munt die met zijn huidige structuur insolvent is voor Europa. Italië wordt geconfronteerd met een bankencrisis in 2017, met miljarden aan dubieuze leningen op de boeken. Bezuinigingen die Griekenland worden opgedrongen, kunnen ook Italië worden opgedrongen, wat instabiliteit zou veroorzaken voor de politiek in de regio. Voeg dit toe om de export in Duitsland te verminderen en de veiligheidsvragen waarmee wordt geconfronteerd en zorgt voor harde keuzes die in de toekomst mogelijk moeten worden gemaakt. Dus als deze corrupte landen moeten de rijkere landen zoals Nederland andermans rotzooi opruimen. Logisch dat alles wordt doorberekend aan de burgers, waar alles duurder begon te worden. En dit blijft nu doorgaan met o.a. de Europese klimaatwetten


Het ontbreekt aan transparantie.

De verkiezingen in de aangesloten landen zijn openbaar en transparant. De verkiezing van de Europese Commissie is niet transparant. De Commissie heeft de bevoegdheid om veel invloed en macht uit te oefenen, maar de gemiddelde persoon heeft geen zeggenschap over wie hen op deze manier vertegenwoordigt of wat de kwaliteit van de vertegenwoordiging zal zijn. Dit maakt het moeilijk voor lidstaten om individuele controle te hebben, aangezien elke natie de EU-wetten moet volgen om bij de Unie te blijven.


Meer bureaucratie minder democratie

Er wordt beweerd dat de EU extra bureaucratie heeft gecreëerd en tegelijkertijd het besluitvormingsproces verder weghaalt van lokale gemeenschappen. Dit gebeurt niet alleen in Nederland met een premier Rutte als alzheimerpatiënt, maar in heel Europa. De onmacht van burgers zou goedgemaakt moeten worden door hun gekozen volksvertegenwoordigers. Maar sinds de EU aan de macht is gekomen, blijkt langzaam maar zeker dat onze democratie uit onze handen glipt. 


Brexit is het bewijs.

De recente Brexit-stemming is het bewijs dat Europa verenigd kan lijken in een Unie, maar de oude verdeeldheid bestaat nog steeds. De Europese Unie heeft bewezen dat ze vanuit economisch oogpunt nuttige voordelen kan bieden, maar er is nog steeds een gevoel van nationalisme dat de basis vormt voor wat er sinds 1993 (vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld) met een Een Europa zonder grenzen is opgebouwd.


Het is bewezen dat voor 1993, Nederland er veel beter aan toe was. Dit kan alleen terug komen, als Nederland zo spoedig mogelijk uit de EU gaat. Natuurlijk kan er net zoals de Brexit, wel handelsverkeer tussen Europa plaatsvinden, maar Nederland is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen natie en niet die van de overige lidstaten. Het werkt gewoon niet.

Het is de hoogste tijd om het beeld voor een Netherlands exit (Nexit) te bestuderen en minderarmoede en je vrijheid terug zult krijgen.


0 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Medische discriminatie maatschappij
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-10
Medische discriminatie maatschappij
 Tekort / te dure woonruimte in Nederland
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-06
Tekort / te dure woonruimte in Nederland
 Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-22
Asielzoekers / vluchtelingen overvloed