Asielzoekers / vluchtelingen overvloed

Asielzoekers / vluchtelingen overvloed

Nederland hoort geen besluiten nemen waarbij de staarsburgers tweederangsburgers worden.



Wij begrijpen dat er mensen op de wereld oorlogsslachtoffers in hongersnood zijn door verschillende oorzaken. Je wilt uiteraard ook niet in een gebied wonen wanneer met een situatie, waar jezelf, je vrouw en eventueel kinderen in ernstig in gevaar terechtkomen.

Als eerste even over de asielzoekers/vluchtelingen en statushouders.

Wat zijn asielzoekers? 

In politieke discussies worden veelal twee soorten asielzoekers onderscheiden:


• Politieke vluchtelingen: asielzoekers die vanwege vervolging voor hun godsdienstige, politieke of syndicale opvattingen, kortom vanwege hun veiligheid gevlucht zijn; zij zijn vluchteling in de zin van de definitie in art.1A van het Vluchtelingenverdrag uit 1951 en het aanvullend Protocol van New York uit 1967.
• Economische vluchtelingen: asielzoekers die vanwege de kans op een beter leven (economisch) asiel aanvragen in een bepaald land.

bron: wikipedia

Statushouders zijn Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen.


 In totaal kregen in de periode 2014 tot en met de eerste helft van 2020 bijna 158 duizend mensen een verblijfsvergunning.

bron: cbs


Maar wat zijn deze oorzaken? Wie zijn hier verantwoordelijk voor? En wat zijn de oplossingen? Zijn de Nederlandse staatsburgers het hierover eens?

De oorzaken van de problemen in het land van herkomst van de statushouders zijn voornamelijk conflicten d.m.v verschillende geloofsopvattingen, armoede door corruptie en egoïsme van de regeringen in de betreffende landen.


Vroeger op de basisschool hoorde ik altijd, als iemand in de sloot springt dan die je dat toch zelf ook niet?

Dat veel landen corrupt, gewelddadig, ongeschoold etc. zijn en daarmee hun eigen land de verdoemenis in helpen, betekend niet dat er andere landen hierdoor moeten lijden. 

Het is namelijk niet mogelijk om deze asielzoekers om te scholen, waarbij ze de westerse cultuur direct binnen een week gaan hanteren. Ze integreren dus niet.

Ze verwachten vaak zelfs dat de Nederlanders hun cultuur respecteren. Dus varkensvlees in de supermarkten, is niet halal. 

De meeste statushouders profiteren van uitkeringen. Ze krijgen ook nog voorrang op sociale huurwoningen.


Statistieken

Hier zijn de statistieken te zien over opvang en integratie van asielzoekers vanaf 2014 tm nu.

bron:cbs


Het geven van sociale huurwoningen aan statushouders gaat 'ten koste gaat van de huisvesting van de hardwerkende Nederlander'.


De taakstelling komt bovenop de stapel van de groep mensen die al een woning onderzoeken", 
reageerde waarnemend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer. VVD-kamerlid Daniël Koerhuis koppelt dit aan de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. 
Volgens hem worden te veel woningen aan statushouders gegeven. "Nu geven veel gemeenten deze doelgroep voorrang en dat is oneerlijk

Hij pleit voor tijdelijke woningen in buitengebieden. 

Bron: nhnieuws


Gemeenten moeten in 2021 maar liefst 27.000 statushouders huisvesten. Dit terwijl er een groot deel staatsburgers zijn, die niet aan woonruimte kunne komen en op de wachtlijst staan. Staatsburgers worden op de tweede plaats gezet.


Staatsburgers staan jarenlang op de wachtlijst voor sociale woningen. Die wachtlijst wordt alleen maar groter.

Daarnaast zijn er ook asielzoekers, die uit zgn. veilige landen komen. Deze landen zijn grotendeels uit Noord-Afrika. Deze mensen weten dat ze geen permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar komen wel tijdelijk. Gedurende deze periode maken zich er veel schuldig aan diefstal, steekpartijen en andere criminele activiteiten. Dit gebeurd vooral in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, Groningen, waar maximaal 2.000 asielzoekers kunnen verblijven.

Zie de video. 


Om vluchtelingen met name oorlogsslachtoffers te helpen, die echt hulp nodig hebben en niet gevraagd hebben om in deze ellende terecht te komen, Ja dat kan ik begrijpen. 

Dat vinden de meeste mensen ook in de video te Ter Apel. 

Wanneer je de staatsburgers op de tweede plaats zet, om deze vluchtelingen te helpen gaat het fout. Dit is wat er nu gebeurd. Het is totaal fout om de gehele wereld te helpen, omdat ze fouten maken die ze zelf niet kunnen oplossen. Er zijn stichtingen waar mensen zelf donaties kunnen geven om dit soort mensen in hun eigen land te helpen. 

Om deze mensen naar Nederland te halen, geforceerd te laten profiteren van belastingbetalende staatsburgers, crimineel geweld te vertonen en zich totaal niet kunnen/willen integreren, horen het land niet binnenkomen.

Stop de asielzoekersstroom en sluit de grenzen.

3 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Experimentele & geforceerde vaccinaties
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-23
Experimentele & geforceerde vaccinaties
 Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-22
Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
 Medische discriminatie maatschappij
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-10
Medische discriminatie maatschappij
 PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-09
PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar